พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2559