งานการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ(โควตา) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ดูแล ให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ(โควตา) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม