สัมมนาระหว่าง สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และลงนามความร่วมมือ

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธาน ในการสัมมนาระหว่าง สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และลงนามความร่วมมือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม