กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปี 2559

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปี 2559 สำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 15.00 น.