กิจกรรมอาซีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

นายวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) มาตรวจเยี่ยม กิจกรรมอาซีวะอาสา ตรวจรถก่อใช้ เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐