รับการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา2560

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ แด่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม