ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสภากาชาติไทย

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสภากาชาติไทย(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม