แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง รับการประเมินในการเปิดศูนย์การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง รับการประเมินในการเปิดศูนย์การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1