การสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และระดับปวส.1

การสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และระดับปวส.1 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม