มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2559

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2559 ในวันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม