การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ ปวช.3 และปวส.2

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม