การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดให้มีการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม