โครงการการปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ชั้น ปวส.1

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานเปิด โครงการการปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ชั้น ปวส.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม