พิธีเปิด การจัดงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 19

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมพิธีเปิด การจัดงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่19 “ลูกเสือวิสามัญ ก้าวตามรอยเท้าพ่อ สร้างสรรค์ช่อสะอาด พัฒนาชาติสู่ 4.0” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 3 เม.ย 60 เวลา 17.00 น.