อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยนายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560″ โดยรณรงค์”ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30น. ณ จุดบริการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภายในศูนย์บริการ จะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง รวมถึงบริการการแฟ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น มุมพักผ่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย จึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการดังกล่าว ฟรี!