พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นำโดย นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมวิทยาลัย ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม