ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิด การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม