โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ วัดห้วยจระเข้ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม