อบรมให้ความรู้ ในเรื่องการทะเลาะวิวาทและการรับน้องใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา

พ.ต.ท บัณฑิต คณาลัยวุฒิพงศ์ รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก ได้อบรมให้ความรู้ ในเรื่องการทะเลาะวิวาทและการรับน้องใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในช่วงกิจกรรมเคารพธงชาติ ในเวลา 07.40 น. ของวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560