พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม