เยี่ยมชม โครงการพัฒนาทักษะสายอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เยี่ยมชม โครงการพัฒนาทักษะสายอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560