พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมพิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม