ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม