การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER Thailand 4.0) ประจำปี 2560

การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER Thailand 4.0) ประจำปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม การปฏิบัติงานของครู นักเรียน นักศึกษา ที่ทำหน้าให้ความรู้ คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางระกำน้อย ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม