วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสันทนาการเพื่อการพัฒนาองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่3 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม