ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจร่วมกระทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม