ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการ ก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 61KB)