พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.50 น.บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นำโดย นายณรงค์ ไทยทอง ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคน ร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม