ประชาสัมพันธ์การป้อนข้อมูล บทคัดย่อ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๖๐

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ให้คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้ เพื่ออ่านข้อมูล