รายงานขอซื้อขอจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOC, ขนาด 80KB)