ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 52KB)