โครงการทวิภาคี เปิดรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นำโดย นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เสนอ โครงการทวิภาคี เปิดรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำความร่วมมือ ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม