คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวนักเรียน ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างเชื่อม

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.8MB)