คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวนักเรียน ของแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุงและช่างสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.87MB)