ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 695KB)