ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.07MB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 293KB)