ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.24MB)