เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.46MB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.6MB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.57MB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 235KB)