ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 27KB)