ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ (เขียนแบบเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 352KB)