ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์อาคาร 1 ของงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 350KB)