ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,00 บีทียู ของแผนกวิชาช่างยนต์ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 347KB)