ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ัอวัสดุโครงการหารายได้ระหว่างเรียนฯ ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 131KB)