ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ซื้อชุดระบบเสียงห้องประชุมอาคาร 1 ของงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 143KB)