ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 145KB)