ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการอบรมเขียนแผนงานประจำปีของคณะกรรมการ อวท. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 148KB)