ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นท์เตอร์ ของานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 142KB)