ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 146KB)