ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 146KB)