ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่มิใช้งานก่อสร้าง-จ้างค่าใช้จ่ายระบบลงเวลา

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 34KB)